Dr Farazis' Web site
امروز یکشنبه, 02 مهر,1396 ساعت 04:46 پیش از ظهر ورود English
  حوزه های مورد علاقه
  عنوان : پژوهش و آموزش در زمینه اختلالات رشدی کودکان
  عنوان : پژوهش و آموزش در زمینه ناتوانی حرکتی گفتار کودکان
  عنوان : پژوهش و آموزش در زمینه ناروانی گفتارکودکان و بزرگسالان
  عنوان : پژوهش و آموزش در زمینه تشخیص افتراقی اختلالات گفتار و زبان
  عنوان : پژوهش و آموزش در زمینه تعاملات بین رشته ای پیراپزشکی و توانبخشی
  عنوان : پژوهش و آموزش در زمینه نرم افزارهای کمک آموزشی و آزمونهای تشخیصی