Dr Farazis' Web site
امروز دوشنبه, 30 بهمن,1396 ساعت 07:09 پیش از ظهر ورود English
کارگاههای آموزشی                     سوابق اموزشی  
  سخنرانی های علمی
  عنوان : مداخله بهنگام خانواده در درمان نارواني گفتار كودكان
  نام همایش:  سمینار مداخله و تشخیص زود هنگام خانواده محور اختلال های دوران کودکی
  مکان برگزاری :  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   تاریخ برگزاری : 1394/03/19
  عنوان : بررسی تاثیر ایجاد تاخیر در بازخورد شنیداری به میزان روانی گفتار کودکان دارای لکنت 6 تا 8 سال
  نام همایش:  سیزدهمین همایش گفتار درمانی ایران
  مکان برگزاری :  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   تاریخ برگزاری : 1394/02/17
  عنوان : کودک سندرم داون و بازی ماز نرم افزاری
  نام همایش:  چهارمین سمینار سراسری آشنایی با کودکان سندرم داون
  مکان برگزاری :  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   تاریخ برگزاری : 1393/12/05
  عنوان : کارایی رویکرد بازسازی شناختی ـ گفتاری در درمان لکنت بزرگسال
  نام همایش:  همایش گفتار درمانی
  مکان برگزاری :  تهران   تاریخ برگزاری : 1392/05/06
  عنوان : تحلیل VOT گفتار فرد لکنتی و عادی با استفاده از نرم افزار Praat
  نام همایش:  همایش گفتار درمانی
  مکان برگزاری :  اهواز   تاریخ برگزاری : 1389/06/05
  عنوان : اختلالات گفتار و زبان ناشی از سندرم های ژنتیکی
  نام همایش:  همایش گفتار درمانی ایران
  مکان برگزاری :  تهران   تاریخ برگزاری : 1387/07/05
  عنوان : بررسی نگرش ارتباطی کودکان 15-8 ساله عادی و لکنتی
  نام همایش:  همایش گفتار درمانی
  مکان برگزاری :  تهران   تاریخ برگزاری : 1383/11/02
  عنوان : لکنت با دیدگاه عصب شناختی
  نام همایش:  دوره بازآموزی کارشناسان توانبخشی بهزیستی، مرکز هانیه
  مکان برگزاری :  تهران   تاریخ برگزاری : 1383/06/05
  عنوان : توانبخشی با تاکید بر CP در کودکان
  نام همایش:  همایش بین المللی بیماریهای کودکان
  مکان برگزاری :  تهران   تاریخ برگزاری : 1383/02/06
  عنوان : معیارهای تشخیص افتراقی لکنت
  نام همایش:  ژورنال کلاب های ادواری دانشکده توانبخشی علوم پزشکی اصفهان
  مکان برگزاری :  اصفهان   تاریخ برگزاری : 1381/10/06
  عنوان : درمان لکنت مبتنی بر جنبه های پنهان آن
  نام همایش:  همایش گفتار درمانی
  مکان برگزاری :  تهران   تاریخ برگزاری : 1380/09/05
  عنوان : سندرم رت و آسیب شناسی گفتار و زبان
  نام همایش:  همایش اختلالات نافذ رشد کودکان با ناتوانی ذهنی
  مکان برگزاری :  تهران   تاریخ برگزاری : 1379/09/08
  عنوان : گفتار درمانی بعد از لارنجکتومی
  نام همایش:  دوره های ادواری ژورنال کلاب گفتار درمانی
  مکان برگزاری :  تهران   تاریخ برگزاری : 1379/08/06
  عنوان : آسیب شناسی ازدواج همسن
  نام همایش:  همایش نقش مشاوره در تأمین بهداشت روانی دانشجویان
  مکان برگزاری :  دانشگاه علوم پزشکی سنندج   تاریخ برگزاری : 1379/06/03
  عنوان : نقش توانبخشی در مداخله زودرس
  نام همایش:  کارگاه آموزشی تشخیص و مداخله زودرس اختلالات تکاملی کودکان
  مکان برگزاری :  بیمارستان شهید بهشتی همدان   تاریخ برگزاری : 1379/05/04
  عنوان : مکانیزم PNF در گفتار درمانی کودکان فلج مغزی
  نام همایش:  سمینار فلج مغزی
  مکان برگزاری :  تهران   تاریخ برگزاری : 1377/08/06
  عنوان : بررسی و مقایسه عزت نفس نوجوانان لکنتی و عادی
  نام همایش:  همایش گفتار درمانی
  مکان برگزاری :  تهران   تاریخ برگزاری : 1376/06/03